Phần mềm Mastercam bản quyền Vietnam|Mastercam Software Distribution License in Vietnam
  Tiếng Việt        English
Trang chủHỖ TRỢ ĐÀO TẠOPost › Post Processors

Post Processors

Thứ năm, 29.01.2015 10:04 - xem: 7471
 
Một bộ Post Processo là cần thiết để dịch dữ liệu data từ toolpath Mastercam đến một định dạng NC các máy công cụ có thể đọc và hoạt động được..Post Processos là một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình CAD / CAM / CNC. Một Post Processos trong hệ thống CAM giúp ta tạo những  cú pháp kiểm soát, chức năng điều khiển tiên tiến, phương phap lập trình, tiêu chuẩn máy gia công, và sở thích của nhà điều khiển máy !Mastercam cung cấp một thiết lập mặc định của Post Processo có sẵn với các bản cài đặt. Mastercam cũng có một thư viện rộng lớn của Post Processo  có sẵn để sử dụng với Mastercam.
 
Chúng tôi - Mastercam Reseller  đã được đào tạo nhiều với các dòng sản phẩm Mastercam, bao gồm các bài phát triển  Post Processos
 
Nếu bạn không thể sử lý tốt  Post Processos  của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để có cách giai quyết tốt nhất !
 
DÙNG THỬ MASTERCAM BẢN QUYỀN: TẠI ĐÂY